मुसुरोका रोगहरु

१. इस्टेम्फिलिअम डडुवा रोग  स्तेम्फ्य्लियम

यो  रोग हाम्रो देशमा बिगत २-३ वर्ष देखि अत्तिनै गम्भीर  समस्याको रूपमा देखिएको छ। यो एउटा ढुसी Stemphylium botryosum f. sp. lentis ले गर्दा हुन्छ। सुरु मा यो रोग सामान्य कालो सानो थोप्लो जस्तो देखियपानी यो चाडै नै फैलिएर पुरै पात तथा फूल र डाठ, कोशा  कालो हुन पुग्छ। यो रोग व्यापक रूपमा फैलिएमा पुरै बोट नै मर्न सक्छ।

रोगको व्यवस्थापन 

  • रोग प्रतिरोधात्मक जात लगाउने ।
  • इप्रोडाइन र डैथेन म-४५ जसढुसिनासक प्रयोग गर्ने ।
  • कम समयंत्र जनसंख्या मा खेति गर्ने तथा पानीको निकास गर्ने ।